e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

VÝBĚR Z ČSN

730802
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Nevýrobní objekty

Termíny, definice, značky, charakteristiky jednotlivých pojmů požární bezpečnosti staveb – nevýrobních objektů, určení a výpočet stupně požární bezpečnosti úseku, místností stavby, odstupové vzdálenosti, technické prostředky, cesty, způsoby a podmínky evakuace osob a materiálů, počet hasicích přístrojů a další. Základní norma pro zpracování technických podmínek požární bezpečnosti stavby.

730804
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Výrobní objekty

Termíny, definice, značky, charakteristiky jednotlivých pojmů požární bezpečnosti staveb – výrobních objektů, určení a výpočet stupně požární bezpečnosti úseku, místností stavby, odstupové vzdálenosti, technické prostředky, cesty, způsoby a podmínky evakuace osob a materiálů, počet hasicích přístrojů a další. Základní norma pro zpracování technických podmínek požární bezpečnosti stavby.

65 0201
HOŘLAVÉ KAPALINY
Provozovny a sklady
Jakým způsobem, za jakých podmínek v jakém prostředí a v jakých zařízení skladovat hořlavé kapaliny, jejich definice, skladování v garážích, na pracovištích v obchodech a další.

73 0873
ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU
Požární bezpečnost staveb
Základní termíny a definice dané normy, podmínky a způsoby zabezpečení vnějších odběrních míst, nejmenší dodávaná množství, druhy a vybavení vnitřních odběrních míst, čerpací stanice a další.

65 0202
PLNĚNÍ A STÁČENÍ
Výdejní čerpací stanice
Stáčení cisternových vozidel, technická zařízení, stavební řešení větrání, odsávání, čerpací stanice pohonných hmot – stavební a technická řešení, požární úseky, zařízení pro protipožární zásah a další.

ČSN ISO 11602 - 2
PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Prohlídka a údržba
Je českou verzí mezinárodní normy ISO 11602-2:2000. Má status české technické normy. Řeší u hasicích přístrojů způsob provádění prohlídek, údržby, opakovaných plnění, provádění hydrostatických zkoušek, zkušební zařízení, obsahy záznamů a další

 


©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.